Medlemmer generet af uønskede mails

16. marts 2017
Et medlem af Lægeforeningen har sendt uønskede mails til flere kolleger. Lægeforeningen forsikrer, at foreningen ikke har udleveret adresserne og gør, hvad der er muligt for at sikre, at medlemmer ikke generes yderligere.

Lægeforeningen er blevet kontaktet af et større antal medlemmer, som har modtaget en mail, hvor et medlem af foreningen beskriver egne personlige forhold. Vedkommende har sendt mailen til større grupper af medlemmer på én gang.

Flere medlemmer har udtrykt forundring over henvendelsen og ikke mindst over, at det pågældende medlem efter alt at dømme har adgang til et større antal mailadresser på læger.

Hvordan vedkommende er kommet i besiddelse af mail-adresserne er uvist. For at undgå misforståelser kan Lægeforeningen oplyse, at den ikke har udleveret mailadresser på medlemmer til personen. Der er heller ikke tale om, at Lægeforeningens it-systemer er blevet hacket.

Lægeforeningen har hverken juridisk eller praktisk mulighed for at stoppe enkeltpersoners henvendelser til medlemmerne. VI forsøger så vidt muligt at værne medlemmer og samarbejdspartnere mod at blive generet af de omtalte mails, bl.a. ved at sikre, at personen ikke kan anvende Lægeforeningens systemer til at sende mails fra.

Lægeforeningen har klare regler for anvendelsen af dadlnet-emailadresser. Læs mere her


Genveje