Sundhedsorganisationer, patienter og pårørende: Træk forslag om socialpsykiatriske afdelinger tilbage

24. februar 2017
Forslaget om nye socialpsykiatriske afdelinger er så indgribende i psykisk syge menneskers liv, at Lægeforeningen sammen med en række sundhedsorganisationer og Danske Patienter opfordrer politikerne på Christiansborg til at droppe det.

Regeringen har fremlagt et revideret forslag om at oprette en ny form for socialpsykiatriske afdelinger for en gruppe af borgere med svære psykiske lidelser, udad reagerende adfærd og særlige komplekse problemstillinger. Det reviderede forslag kommer efter massiv kritik af det første lovudkast fra bl.a. Lægeforeningen.  

Store problemer
Der er dog fortsat så store problemer med forslaget, at Lægeforeningen sammen med Dansk Sygeplejeråd, Socialpædagogerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Bedre Psykiatri, SIND og Danske Patienter har skrevet til medlemmerne af Folketingets social-, indenrigs-, og børneudvalget, samt sundheds- og ældreudvalget og opfordret til, at forslaget trækkes tilbage.

Indgribende i psykisk syge menneskers liv
Af brevet fremgår det, at lovforslaget er så indgribende i psykisk syge menneskers liv, at organisationerne er nødt til at sige helt fra. Blandt andet på grund af det helt fundamentale problem, at en bredere gruppe af patienter, der ikke er psykotiske, vil kunne anbringes med tvang og tvangstilbageholdes på en specialiseret socialpsykiatrisk afdeling.

Brug for helhedsorienterede løsninger
I stedet for det nuværende forslag peger organisationerne på, at der er brug for helhedsorienterede løsninger til at sikre ordentlige forhold for de mest psykisk syge mennesker. Det betyder blandt andet, at man skal sikre de fornødne antal intensiv senge og flere ressourcer til særlige og højtspecialiserede psykiatriske afdelinger for mennesker med dobbeltdiagnoser. Det er også afgørende, at man systematisk prioriterer de rette kompetencer hos medarbejderne samt bedre normeringer.


Genveje