Leder: Kære politikere, lad sygehusene beholde gevinsten ved øget produktivitet

6. februar 2017
Det årlige krav om to procents produktivitetsvækst uden ekstra penge i sundhedsvæsenet bør erstattes af en model, hvor sygehusene får lov til at beholde gevinsten, når de øger produktiviteten. Gevinsten skal sygehusene kunne bruge på f.eks. nye behandlingsformer.

Det er på tide at droppe kravet om, at sundhedsvæsenet hvert år automatisk skal øge produktiviteten med to procent uden at der følger penge med. I den nye leder i Ugeskrift for Læger opfordrer Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, politikerne i Folketinget til at indføre en pause for krav om produktivitetsstigninger i de kommende økonomiforhandlinger.

”Det er ikke for sjov, at sundhedsprofessionelle i de seneste måneder meget klart har meldt ud, at de ikke længere kan stå inde for kvaliteten på deres afdeling. Læger, jordemødre, lægesekretærer, sosu-assistenter, sygeplejersker og andre har sendt en stærk og entydig besked til regeringen og partierne: drop to-procentskravet”, skriver Andreas Rudkjøbing i lederen.

Han peger derfor på, at det vil være et vigtigt signal til de mange sundhedsprofessionelle, som har brug for et håb om, at der vil ske forbedringer, hvis Folketinget satte kravet om automatiske produktivitetsforbedringer på pause og gav sundhedsvæsenet muligheder for at arbejde med nye måder at tænke økonomi og kvalitet sammen.

”Sygehusene har gennem de seneste år præsteret en imponerende vækst i produktiviteten. Der er blevet tænkt i nye måder at arbejde på, omorganiseret og rationaliseret. De frugter er plukket. Nu er det tid til at skrue ned for produktivitetsstrategien og skrue op for indsatser, der kan skabe reelle resultater for patienterne”, skriver Andreas Rudkjøbing.
Genveje