Lægeforeningen: Fornuftig balance i aftale om sundhedsdata

3. februar 2017
Der er en fornuftig balance i ny bred politisk aftale om sundhedsdata, mener Lægeforeningen. De syv principper i aftalen tilgodeser både hensynet til at beskytte patienternes krav om fortrolighed og muligheden for at bruge sundhedsdata til udvikling af nye behandlingsformer.

Det er lykkedes at sikre en fornuftig balance i en ny politisk aftale mellem alle Folketingets partier om brug af sundhedsdata. Aftalen opridser syv principper, som tilsammen både lægger op til beskyttelse af fortrolighed om patienternes helbredsoplysninger og til at bruge data – i en form, der sikrer fortroligheden - til kvalitetsudvikling og forskning i sygdomme og behandling.

”Det er positivt, at sundhedsministeren og Folketingets partier grundigt sætter sig ind i dette vanskelige emne og bliver enige om de overordnede principper. Det er helt afgørende for tilliden til sundhedsvæsenet – herunder læger – at borgerne er trygge ved, at deres personlige helbredsoplysninger behandles på betryggende vis”, siger Andreas Rudkjøbing.

Stort arbejde forude
Han peger på, at den nye aftale bliver krævende at føre ud i livet.

”Aftalen er overordnet i sin form. Der kommer til at kræve politisk og praktisk knofedt samt ressourcer at udmønte den til egentlig lovgivning. Der ligger f. eks. en stor opgave for både sundhedsministeren og regionerne i at sikre, at patienterne får den udførlige information om brug af sundhedsdata, som aftalen lægger op til”, siger Andreas Rudkjøbing.Genveje