Læger: Giv sygehusene lov til at beholde gevinsten, når de øger produktiviteten

3. februar 2017
Lægeforeningen foreslår en ny model for styring af sygehusenes økonomi. Farvel til tyranniet med to-procents øget produktion uden ekstra penge. Goddag til en model, hvor sygehusene kan bruge gevinsten ved øget produktivitet til nye behandlinger og bedre kvalitet.

Lægeforeningen foreslår i et nyt udspil en ny model for styring af landets sygehuse, som skal erstatte det nuværende krav, om at produktiviteten skal stige to procent, uden at der følger penge med.

”Sygehusene har gennem de seneste år præsteret en imponerende vækst i produktionen. Der er blevet tænkt i nye måder at arbejde på, omorganiseret og rationaliseret. Nu er det tid til at skrue ned for produktivitetsstrategien og skrue op for indsatser, der kan skabe reelle resultater for patienterne. Der skal fokus på bedre kvalitet i behandlingen, forebyggelse af sygdom og større sammenhæng i sundhedsvæsenet”, siger Andreas Rudkjøbing.

Forslaget går ud på fortsat at kræve en produktivitetsgevinst – uden at sætte tal på – og at give sygehusene lov til at beholde produktivitetsgevinsten til f. eks. nye behandlingsformer.
”Vi er også klar til at diskutere andre modeller, hvis der er politisk vilje til at gå nye veje. Men vi vil advare mod at ignorere signalet fra sundhedsprofessionerne og blot fortsætte som hidtil. Der er akut brug for nye tanker om, hvordan sygehusene skal styres”, siger Andreas Rudkjøbing.

Hold en pause i 2018 med krav om produktivitetsstigninger Lægeforeningen foreslår en pause for krav om produktivitetsstigninger ved de kommende økonomiforhandlinger, som sætter rammerne fra sundhedsvæsenets økonomi.

”Det vil være et vigtigt signal til de mange sundhedsprofessionelle, som i de seneste måneder har sendt en stærk og entydig besked til regeringen og partierne: drop to-procents-kravet, ” siger Andreas Rudkjøbing.

Det nye udspil peger på, at det har voldsomme effekter, at dette krav per automatik fremsættes år efter år. Fastholder man f.eks. kravet i en 20-årig periode, så betyder det, at sygehusene samlet set skal levere ca. 50 pct. flere behand¬linger for de samme penge.

Lægeforeningen stiller sig også uforstående over for, at kravet om to procents ekstra produktion er fastlagt til over det dobbelte af den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i dansk økonomi som helhed. Den ligger langt over væksten i den private sektor, som kun er på 1,1 pct. i gennemsnit.

”At kræve, at sygehuse - som behandler og plejer mennesker - år efter år skal have en meget større produktivitets¬vækst end den, som man præsterer på en fabrik med tandhjul og møtrikker, giver ikke mening. Sygehuse arbejder med mennesker, og det sætter grænser for, hvad der kan automatiseres. Derfor er der brug for mere intelligent og langtidsholdbare veje til mere sundhed for pengene”, siger Andreas RudkjøbingGenveje