Patienter og sundhedsprofessionelle vil gøre op med kassetænkning

27. januar 2017
Fire bud på forsøg med fælles finansiering. Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, FOA og Danske Patienter foreslår forsøg, der skal vise, om fælles finansiering, ledelse og planlægning kan minimere kassetænkning i sundhedsvæsenet.

Mens patienters forløb i stigende grad går på tværs af kommuner og regioner, oplever mange patienter, at hver sektor udfører sin indsats isoleret.

Manglen på sammenhæng går ud over kvaliteten. Udfordringen er særlig stor for patienter med kroniske sygdomme og komplekse forløb. Derfor skal udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen ikke ske isoleret, men i sammenhæng med det øvrige sundhedsvæsen.

Dansk Sygeplejeråd, FOA, Lægeforeningen og Danske Patienter peger nu sammen på fire konkrete indsatser, hvor der er mulighed for, at kvaliteten kan løftes i patientforløb gennem fælles finansiering fra regioner og kommuner:

Det drejer sig om akutfunktioner, forløbskoordination, psykiatrihuse og sundhedshuse, som har det til fælles, at samarbejdet mellem sektorerne er af særlig stor betydning for kvaliteten af patienternes forløb.

”Vi skal afprøve nye veje i kampen mod den sektor- og kassetænkning, som spænder ben for udvikle et sundhedsvæsen, der gennem hele forløbet sætter patienten i centrum. Den barriere skal vi have gjort effektivt op med”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

De fire organisationer anbefaler, at der med den kommende økonomiaftale iværksættes forsøg, hvor en del af puljen gives til regionerne og kommunerne som samlet aktør.Genveje