Læger: Træk forslag om nye socialpsykiatriske afdelinger tilbage

26. januar 2017
Lægeforeningen og Dansk Psykiatrisk Selskab tager afstand fra regeringens forslag om at oprette særlige socialpsykiatriske afdelinger, hvor patienter kan anbringes med tvang. Forslaget strider imod grundlæggende principper for behandling af psykisk syge patienter.

Regeringen har fremlagt et forslag om at oprette en ny form for socialpsykiatriske afdelinger for en gruppe af borgere med svære psykiske lidelser, udadreagerende adfærd og særlige komplekse problemstillinger. Forslaget indebærer blandt andet, at de nye afdelinger som noget helt nyt får mulighed for at anbringe og tilbageholde patienter, der ikke er psykotiske, med tvang.

Lægeforeningen og Dansk Psykiatrisk Selskab tager derfor afstand fra det nye forslag og opfordrer regeringen til at trække det tilbage:
”Vi anerkender fuldt ud behovet for sikre beboere og ansatte på bostederne mod vold og trusler. Det er naturligvis helt uacceptabelt, at medarbejdere og beboere skal frygte for deres sikkerhed på bosteder og botilbud. Men det er hverken nødvendigt eller hensigtsmæssigt at oprette en helt ny form for institution, hvor tvang vil kunne bruges på en måde, som strider imod det grundlæggende princip om, at en patient skal være psykotisk eller i en tilstand, som kan ligestilles med at være psykotisk, for at blive underlagt tvang”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Lægeforeningen og Dansk Psykiatrisk Selskab er desuden stærkt bekymrede over, at forslaget vil åbne for, at patienter kan blive tvangsanbragt i modstrid med den lægelige vurdering. Forslaget lægger op til en model, som giver kommunalbestyrelsen myndighed til at afgøre visitation af patienter på baggrund af en flertalsindstilling fra et såkaldt visitationsforum. Det består af tre personer, hvoraf kun én er læge.

”Konsekvensen er, at patienter kan blive udsat for tvang på trods af lægens råd. Det er fagligt helt uforsvarligt og uden sidestykke i den øvrige del af psykiatrien”, siger Torsten Bjørn Jacobsen, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab.

Han peger på, at det er stærkt tvivlsomt, om det er i overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention at frihedsberøve en person med henvisning til svær psykisk sygdom, hvis den lægelige vurdering er, at personen ikke har en sådan.

De to organisationer har også store betænkeligheder ved andre dele af lovforslaget og anbefaler derfor, at det trækkes tilbage. ” Vi kan komme længere ved at styrke de eksisterende botilbud med ressourcer og kompetencer. Det skal suppleres med større kapacitet på de psykiatriske intensivafdelinger, så patienterne ikke udskrives for hurtigt”, siger Andreas Rudkjøbing.

Kontakt:
Lægeforeningen
Andreas Rudkjøbing, formand, kan kontaktes via Mette Ebdrup, kommunikationschef, meb@dadl.dk, tlf. 21 31 33 44.

Dansk Psykiatrisk Selskab
Formand: overlæge, ph.d. Torsten Bjørn Jacobsen, Psykiatrisk Center København, afd. O. (Rigshospitalet). tbj@dadlnet.dk mob 23424827.
Kommunikationsrådgiver Birgitte Ehrhardt. birgitte.ehrhardt@gmail.com. Mob: 2034 7240.Genveje