Julegave fra Danske Regioner

20. december 2016
Politikerne i Danske Regioners bestyrelse har været i gavehumør og har pakket en række initiativer sammen til lægerne her til jul: Stop for ansættelse af speciallæger på universitetshospitalerne og en ny femårsfrist for de yngre speciallæger. Initiativerne er ensidigt besluttet, uden at Yngre Læger er orienteret eller inddraget på nogen måde.


Danske Regioner har netop besluttet, at nye speciallæger ikke kan blive overlæger, før der er gået fem år - på den måde vil Danske Regioner begrænse antallet af overlæger, som lønmæssigt koster mere end afdelingslæger. Men forventningen er, at de laver det samme arbejde.

"Det er helt ejendommeligt og ikke mindre ejendommeligt, at det sker netop nu. Vi drøfter aktuelt ny stillingsstruktur for overlæger og afdelingslæger med såvel Danske Regioner som Overlægeforeningen, og midt i processen kommer så denne udmelding fra politikerne i Danske Regioners bestyrelse. En beslutning, der er truffet, uden at vi på nogen måde er orienteret endsige har været i dialog om det. Det er ikke særligt befordrende for det klima, de videre drøftelser skal foregå i," siger Yngre Lægers formand Camilla Rathcke.

Danske Regioners udmelding ligger helt i tråd med, hvad der er muligt indenfor overenskomstens rammer, men det afspejler ikke, hvad der efterspørges fra hospitalerne landet over i dag, og det er under ingen omstændigheder befordrende for hverken kompetenceudvikling eller motivationen til at yde den ekstra indsats.

"Vi står aktuelt ved en skillevej i sundhedsvæsenet, hvor vi gennem de sidste uger intensivt har hørt om besparelser, uhensigtsmæssig produktivitetsstigning og et mismatch mellem politiske ønsker og eksisterende ressourcer. Også i det lys er denne udmelding yderst demotiverende for læger, der har efterkommet regeringens krav om at blive speciallæger hurtigt, og som nu har udsigt til yderligere tidsstyring. Det er det sundhedsvæsen, man som yngre læger betragter og skal se sig selv ind i," siger Camilla Rathcke.

På universitetshospitalerne indføres et stop for ansættelse af speciallæger, et rigoristisk tiltag, der er tiltænkt at tvinge speciallæger til mere perifere hospitaler, men hvis effekt er uvis.

Yngre Læger kender effekten af tvang i videreuddannelsen og ved, at tvang ikke virker. Yngre Læger har undersøgt blandt flere tusinde medlemmer, hvad de yngre læger lægger vægt på i forbindelse med rekruttering, og hvordan man får læger til at vælge mere perifere ansættelser. Det gør man ikke med tvang, men med målrettet rekruttering. Disse resultater er naturligvis delt med Danske Regioner, som nu med nye regler har en forestilling om, at de kan styre lægers adfærd, fremfor at gøre en målrettet indsats dér, hvor der er speciallægemangel. Esbjerg er et godt eksempel på, at når man ledelsesmæssigt prioriterer rekruttering med bl.a. et godt arbejds- og uddannelsesmiljø, så kan man rekruttere læger.

”Mon ikke hospitalerne finder deres egne veje i det her? – jeg har svært ved at forestille mig, at de største kræfthospitaler i dette land kan holde deres speciallægenormering status quo bare på dette område de næste par år. Og hvilke andre afdelinger skal så ”levere” ledige speciallægestillinger, så nulsumsspillet går op? Det bliver interessant at følge – men nytænkende, det er det ikke,” siger Camilla Rathcke.

Se også artikel i Ugeskriftet.


Genveje