Klein og Hustrus Mindelegat til støtte for klinisk videnskabelig forskning v danske centralsygehuse


Navn: Johs. M. Klein og Hustrus Mindelegat til støtte for klinisk videnskabelig forskning ved danske centralsygehuse
Formål:

Ansøgninger fra de storkøbenhavnske og universitetstilknyttede sygehuse vil ikke kunne komme i betragtning.

Adresse: Lægeforeningen, att.: Karin B. Nilsson, Kristianiagade 12, 2100 København Ø
Legatportion:  -
Ansøgningsskema:  

Ja. men kan ikke søges for nærværende

Ansøgning:  Kan ikke søges for nærværende
Ansøgningsfrist: 14. november. Uddeling i december