Klein og Hustrus Mindelegat til støtte for klinisk videnskabelig forskning v danske centralsygehuse


Navn: Johs. M. Klein og Hustrus Mindelegat til støtte for klinisk videnskabelig forskning ved danske centralsygehuse
Formål:

Ansøgninger fra de storkøbenhavnske og universitetstilknyttede sygehuse vil ikke kunne komme i betragtning.

Adresse: Lægeforeningen, att.: Karin B. Nilsson, Kristianiagade 12, 2100 København Ø
Legatportion:  -
Ansøgningsskema:   Ja. Skemaet kan rekvireres via: dadlforskning@dadl.dk eller telefon: 35 44 83 71. Sekretær Karin B. Nilsson
Ansøgning:  Indsendes til sekretær Karin B. Nilsson, Lægeforeningen, Kristianiagade 12, 2100 København Ø
Ansøgningsfrist: 18. november. Uddeling i december