Medlemsfordele
Som medlem af Lægeforeningen har du en række fordele i form af rabatter, tilbud og abonnementer.

Parkeringskort

Der har tidligere været mulighed for at få tilsendt et parkeringskort til brug for uopsættelige lægebesøg. Denne ordning er ophørt med virkning fra primo 2016. Kortet tilsidesætter ikke de almindelige regler for parkering. Lægeforeningen kan desværre ikke understøtte medlemmernes eventuelle behov for parkering ved akutte lægebesøg.
Hvis du har et parkeringskort, skal du klippe det over og skille dig af med det.

Genveje

Kontakt

Kontakt medlemsregistreringen

Tlf. 35 44 85 20

Kollegialt Netværk

Kollegialt Netværk
Kollegialt Netværk yder gratis og anonym støtte og rådgivning til læger med små og store problemer.

Adgang til videnskab 

Lægemøde 2011
Vi har samlet adgangen til nogle af verdens førende videnskabelige publikationer og databaser, så du kan finde dem alle et sted. Læs mere her.

Brug for rådgivning?

Brug for rådgivning?
Som medlem kan du få rådgivning om klagesager, karriere, attester, pressekontant mv. Læs mere om rådgivning.

Fonde og legater

Fonde og legater
Søg støtte til forskning, studierejser, boligudgifter, efteruddannelse, udviklings-projekter mm.