Karriere


Når vi arbejder med karriereudvikling og karrieresamtaler sker det inden for det moderne karrierebegreb, som er helhedsorienteret, fordi det omfatter: arbejdslivet, familielivet og én selv.

Den grundlæggende antagelse er, at man ikke kan se på sit arbejdsliv isoleret, men at alle tre faktorer skal være i balance for, at man fungerer godt på arbejdsmarkedet. Karriere handler nemlig ikke blot om at stige i graderne og få mere indflydelse - det kan være én karrievej ud af flere mulige.

Karriere dækker meget bredt - alle har gang i en karriere - og karriereplanlægning handler f.eks. om, hvornår og hvordan man skruer ned eller op for arbejdslivet. Eller det handler om at finde sine egne styrker og se, hvordan de matcher de jobmuligheder og de specialer, der findes.