Pensionister, som tager ansættelse hos en offentlig arbejdsgiver


I 1998 udsendte Finansministeriet et cirkulære om aflønning af pensionerede. I cirkulæret bemyndiges samtlige ministre til at ansætte pensionerede på vilkår, der er anderledes end vilkår, der er aftalt i statens overenskomster. Det betyder, at pensionister heller ikke er bundet af overenskomsterne. Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i en individuel ansættelsesaftale.    

Pensionerede læger kan tage udgangspunkt i FAS’ overenskomster og konsulentaftaler, Og det er FAS’ holdning, at arbejdsgiveren ikke skal underbetale pensionister, fordi det vil være diskriminerende mod pensionister, så derfor bør lønkrav ikke være under lønniveauet i de indgåede aftaler, men gerne over.

I cirkulæret forudsætter Finansministeriet, at ansættelse af pensionister kun sker i begrænset omfang og til særlige behov. Den forudsætning er tiden og regeringens holdning vist løbet fra.

Cirkulæret følges normalt også af offentlige myndigheder i regionerne og i kommunerne.